Anggota Senat Politeknik Negeri Sriwijaya

Anggota Senat Polsri terdiri dari perwakilan dosen dari 9 (sembilan) jurusan, unit, pembantu Direktur dan Direktur. Setiap jurusan diwakali oleh 2 orang, unit Perpustakaan, P2MI, MPK dan P3M masing-masing 1 orang, Pembantu Direktur I, II, III dan IV, dan Direktur. Pemilihan anggota Senat wakil dosen dari jurusan dilakukan melalui mekanisme pemilihan yang demokratis sesuai Statuta Polsri 2011. Senat Polsri untuk masa bakti 2016 – 2020 berjumlah 36 orang.

Ketua dan Sekretaris Senat terpilih masa bakti 2016-2020 adalah Ahmad Zamheri, S.T, M.T, dan Dr. Hadi Jauhari, S.E., M.Si. . Struktur Senat Polsri dibagi dua yaitu Struktur Senat dan Struktur Badan Pekerja Senat (BPS). BPS diketuai oleh Ketua Senat, sekretaris BPS adalah sekretaris senat dan anggotanya adalah masing-masing sekretaris komisi.

Ketua Senat
Ahmad Zamheri, S.T, M.T,
Sekretaris Senat
Dr. Hadi Jauhari, S.E., M.Si

DAFTAR NAMA ANGGOTA SENAT POLSRI 2012-2016

 1. Dr. Ing. Ahmad Taqwa, MT
 2. Carlos RS, ST, MT
 3. Aladin, SE., M.Si, Ak, CA
 4. Ir. Irawan Rusnadi, MT
 5. Drs. Zakaria, MPd
 6. Drs. Arfan Hasan, MT
 7. Ir. Sairul Effendi, MT
 8. Yudi Wijanarko, ST, MT
 9. Adi Syakdani, ST, MT
 10. Ir. Ahmad Bahri Joni, MT
 11. Dr. Evada Dewata, SE, MSi, Ak
 12. A. Jalaludin Sayuti, M.Hum, Res. M
 13. Indra Satriadi, ST, M.Kom
 14. Drs. M. Nadjamuddin, M.A.
 15. Dra. Lindawati, M.Pd
 16. Drs. A. Fuad Z, ST, MT
 17. Zainuddin, ST, MT
 18. Dicky Seprianto, ST, MT
 19. Ir. Ali Nurdin, MT
 20. Ir. Iskandar Lutfi, MT
 21. Dr. Ir. Leila Kalsum, MT
 22. Anerasari M, B.Eng., M. Si
 23. Yulian Mirza, ST, MT
 24. Alan Novi Tompunu, ST, MT
 25. Kiagus Zainal Arifin, SE, MSi
 26. Dra. Faridah, MS
 27. Rini, SE, M.AB
 28. Dr. Indri Ariyanti, SE, MSi
 29. Hetty Meileni, SKom, MT
 30. Drs. Zulkifli, M.Pd
 31. Dra. Risnawati, M.Pd
 32. Ir. Jaksen, M.Si
 33. Ahyar Supani, ST, MT
 34. Nelli Lingga Yunara, S.Pd, MM